Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Radslavská přilba

V sobotu 6. 4. 2013 jsme vyrazili na noční sotěž v požární všestranosti Radslavská přilba. Soutěž se konala v Radslavicích (okres Přerov) a v jejím okolí. Sotěže se účastnilo celkem 26 družstev, nejemo z naší republiky, ale také z Slovenska a Polska. Soutěž je podobná Memoriálu Bédy Černého, kterého se již několik let účastníme.

Aktualizace: fotky

 

Zázemí celé soutěže je v hasičské zbrojnici v Radslavicích. Ještě před nástupem jsem absolvovaly první disciplínou,  zkusební testy z PO pro členy soutěžního družstva, kromě strojníků, ti vyplňovaly test pro získání odborné způsobilosti pro řízení motorového vozidla. Asi ve 3 hodiny byl slavnostní nástup družstev a po něm následovala odpolední štafeta. Po štafetě následovala disciplína Požární poplach, která spočívala v tom že se všichni soutěžící svlékli do spodního prádla a museli se na čas obléct. Noční část soutěže byla zahájena kolem 8 hodiny večer. Startovalo se hvězdicovým způsobem, mi jsme se tedy vydali na naší disciplínu na požární stanici v Přerově. Zde nás čekala na 4 členy družstva cvičná věž a slanění z jejího druhého patra. Zbývající dva členové provedli travers po vodorovném laně. Následoval přesun na další disciplínu nazvanou Katakomby. Ukolem disciplíny bylo uhasit imaginární požár sklepa a zachránit osobu. Družstvo se tedy vybavilo dychcími přístroji a dalším vybavením pro zásah ve sklepních prostrách a provedlo bojové rozvinutí. Během útoku nám bylo oznámno že nám praskla hadice na dopravním vedení a museli jsme jí vyměnit. Další disciplinou byla Práce na vodě. Čtyři členové družstva se vybavili plovacími vestami a absolvovaly určenou trasu na loďce. Zbylí dva členové absolvovaly znalostní test při kterém určovali tlakové lahve, bezpečnostní značky a azimuty. Následovaly disciplina První pomoc, která spočívala v ošetření raněného po zásahu elektrickým proudem. Další disciplinou v pořadí byla Forumule 1, ta spočívala ve výměně kola a žárovky na přívěsu. Následovala disciplina s názvem Změna je zivot. Museli jsem naplnit připravenou nádrž pomocí turbočerpadla. Tato disciplina pro nás byla nezmáma, protože jsem se s tímto čerpadlem setkali poprvé, přesto se nám podařila. Bohuže některému z družstev se podařilo čerpadlo zničit proto nebyla disciplina do hodnoce počítána. Následovala disciplina s názvem Kursk. Družstovo se rozdělilo na dvě skupiny, vybavilo se maskami se zatmaveným hledím a silnými procovními rukavicemi. Úkolem první skupiny balo provest demontáž ventilu, což nabyl až takový problém. Problémem ovšem byla druhá část a to namontovat ten ventili zpět. Bylo celkem komické a zárověň furstrující pozorovat kluky jak se snaží nacpat šroub do díry, která je evidentě o dost menší a nemoci jim pomoct. Další disciplina byla tajná, museli jsme provést vyproštění osoby z havarovaného osobního auta. Další disciplinou byl Průchod hořícím domem. Tato discipona probíhala v budově nepoužívané zpracovatelské linky zemnědělských produktů. Úkolem družstva bylo transportovat dvě pneumatiky předem určenou tratí, která se skládala z různých žebříků, lávek a podzemních kanálů. Dále na nás čekal Zrychlený přesun. Úkolem družstava bylo absolvovat asi 400 m trať s tímto vybavením: 4x hadice B, 4x hacice C, rozdělovač, proudnice, sekera a lano. Discipliny se učastnilo 5 členů družstva, strojník přejižděl s autem co cíle disciplíny. To této disciplině nás čekal Požární útok ko kopce. Družstvo muselo provést požární útok na tři B a dvě C přes překážku s následným zbalením všech hadic. Voda se čerpala z podzemní nádrže. V další disciplině na nás čekal Bytoví požár. Družstvo nabralo do kbelíků vodu. Tyto kebelíky muselo přenést přes barieru, naplnit jimi džberovou stříkačku a shodit terče. Součástí discipliny bylo rozenávání technických prostředků. Následující disciplínou byl Útěk z alkatrazu. Družstvo muselo pomocí nastavovacích žebříků překonat silážní jámu a následně zašroubovat zůzně velké matice našrouby. Další disciplinou bylo Moravské Gabčikovo. Discipina probíhala na hrázi vodní nádrže. Soutěžící se vybavily nastavovacími žebříky pomocí nichž slezly do přepadu, tam našli fugurínu, kterou museli na jednom z řebříků vynest nahoru na hráz oběhnou s ní most, snést jí zpět na místo a vráti se zpět na start. Poslední disciplinou, kterou jsem absolovovali byla Dolinkovská štafet. Disciplina spočívala v tom že všichni členové družstava museli projí trať skládající se z přejezdu po laně, provazového žebříku, mostu a tunelu.

Zpět na hasičskou zbrojnici v Radslavicích jsem dorazili asi kolem třetí hodiny ráno, špinaví a unavení. Kolem šesté proběhlo vyhlášení soutěže, naše družstvo se umístilo na 18. místě s bodovím ziskem 275 bodů. Na prvním místě se umístilo družstvo z Dřevohostic s 99 body. Soutěž se nám velice líbyla a příštího již se těšíme na příští ročník. Při srovnání, s již v úvodu zmiňovaným memoriálem, bych řekl, že tato soutěž více odpovídá reálným zásahům, ale je měně fyzicky náročná. 

neděle 21. červenec 2024 18:43

Design by LernVid.com