Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 22. leden 2019 22:14

Design by LernVid.com

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich